احسان داوودی

احسان داوودی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

مهدی:

ایشون تمرین کلاسی میدهند حضور و غیاب دارای 3 نمره میباشد (در نقشه 2 حتی الامکان نباید غیبت داشت چون درس زنجیر وار بهم متصل میباشد ) امتحانات نقشه 2 عملی میباشد ایشون در هین امتحان نیز سوال میپرسد

3 سال پیش

در صورت مشاهده تخلف در نظرات، با ما تماس بگیرید.