هادی بهرامی

استاد هادی بهرامی

3 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.2

نمره

2.6

امتحان

2.8

اخلاق

4.2

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق الکترونیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی پزشکی
ثبت نام اساتید