هادی بهرامی

هادی بهرامی

3 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.2

نمره

2.6

امتحان

2.8

اخلاق

4.2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی عمران

مهندسی مکانیک

مهندسی پزشکی