اکبر جوادی کمائ

اکبر جوادی کمائ

2.5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.5

نمره

2

امتحان

3

اخلاق

2.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

یه استادی که یه روز حالش خوبه یه روز بد بسیار بد نمده میده و سر کلاس هم سخت میگیره

1397

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات