سعیده ملکی

سعیده ملکی

4.4 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.4

نمره

4.4

امتحان

4.2

اخلاق

4.4

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

فوق العاده بود از همه نظر.


رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی شیمی

مهندسی مکانیک