سعیده ملکی

استاد سعیده ملکی

4.4 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.4

نمره

4.4

امتحان

4.4

اخلاق

4.6

میانه نمرات

19.4

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

فوق العاده بود از همه نظر.

سال 1398

رشته های مرتبط

  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی برق
  • مهندسی صنایع
ثبت نام اساتید