سعیده ملکی

سعیده ملکی

4.3 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.2

نمره

4.3

امتحان

4.2

اخلاق

4.5

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

فوق العاده بود از همه نظر.

1398

رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک

مهندسی شیمی

مهندسی برق

مهندسی صنایع