یداله احمدی زاده تورزنی

یداله احمدی زاده تورزنی

3.7 (10 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.1

نمره

3.1

امتحان

3.4

اخلاق

4.3

میانگین نمره

15

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی برق

مهندسی شیمی

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار