یداله احمدی زاده تورزنی

استاد یداله احمدی زاده تورزنی

3.9 (12 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.2

نمره

3.3

امتحان

3.7

اخلاق

4.4

میانگین نمره

18.8

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

استاد سخت گیری اصلا نیستن و گزارش کار هم ساده میخوان ازتون ده نمره گزارش کار ده نمره هم عملی ولی در نمره اصلا ارفاق نمیکنن

سال 1401

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق
  • کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی مکانیک
ثبت نام اساتید