--}} یداله احمدی زاده تورزنی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
یداله احمدی زاده تورزنی

یداله احمدی زاده تورزنی

3.8 (11 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.2

نمره

3.2

امتحان

3.6

اخلاق

4.4

میانگین نمره

17.1

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

مهندسی برق

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی شیمی