یداله احمدی زاده تورزنی

یداله احمدی زاده تورزنی

3.7 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.1

نمره

3

امتحان

3.3

اخلاق

4.2

میانگین نمره

15

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی برق

مهندسی شیمی

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار