ایمان رادمنش

استاد ایمان رادمنش

4 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

5

نمره

4

امتحان

3

اخلاق

4

میانگین نمره

17.9

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

  • مهندسی پزشکی
ثبت نام اساتید