فاطمه خسروی

استاد فاطمه خسروی

3.3 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

3

امتحان

4

اخلاق

4

اکثر نمرات

16.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی معماری
ثبت نام اساتید