حسین محمودی داریان

حسین محمودی داریان

2.1 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1.7

نمره

2

امتحان

1.9

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

استاد بسیار با سواد و مسلطی هستن و اگر سر کلاس خوب گوش کنید مطلب رو هم خوب منتقل میکنن.


دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی مکانیک

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی حسین محمودی داریان در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد حسین محمودی داریان را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.