لیلا گرامی معظم

لیلا گرامی معظم

1 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

خیلی سختگیر و زیاد درس میده


رشته های مرتبط

معماری کامپیوتر

کا

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد لیلا گرامی معظم را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.