لیلا گرامی معظم

استاد لیلا گرامی معظم

1 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

خیلی سختگیر و زیاد درس میده

سال 1398

رشته های مرتبط

  • کا
  • معماری کامپیوتر
  • مهندسي عمران
ثبت نام اساتید