لیلا گرامی معظم

لیلا گرامی معظم

1 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

خیلی سختگیر و زیاد درس میده

1398

رشته های مرتبط

کا

معماری کامپیوتر

مهندسي عمران

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد لیلا گرامی معظم را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.