پوشپارس

پوشپارس

2.6 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.7

نمره

2.7

امتحان

2.6

اخلاق

2.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بد

1397

تنها استادی که درس مدار ۲ رو میشه راحت پاس کرد

1398

رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

برق - مهندسی مخابرات

مهندسی برق

مهندسی عمران