پوشپارس

پوشپارس

2.5 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.6

نمره

2.6

امتحان

2.4

اخلاق

2.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تنها استادی که درس مدار ۲ رو میشه راحت پاس کرد


بد


رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

برق - مهندسی مخابرات