پریسا دانشجو

استاد پریسا دانشجو

5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

استاد بسیار خوبی هستند و مدیرگروه دانشگاه رشته کامپیوتر هم هستند و در هر زمینه پاسخگوی تمام دانشجویان بودند

سال 1400

رشته های مرتبط

  • کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری
ثبت نام اساتید