آرتین زمردیان

آرتین زمردیان

3.5 (10 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.7

نمره

3.5

امتحان

3.7

اخلاق

4.2

میانگین نمره

6

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

زمان ما ایشون یکی از استادای محبوب همه بود ولی مث اینکه تازگیا دست به انداختنش خوب شده ولی در کل من راضی بودم. اگه با ایشون طراحی الگوریتم برداشتین شب امتحان مرتبه زمانی هارو خیلی خوب بخونین چون نصف سوالا از هموناست.

1398

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی برق

it

کامپیوتر - مهندسی سخت افزار