سیدعلیرضا زهرایی

سیدعلیرضا زهرایی

2 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

2

امتحان

2.3

اخلاق

1.7

میانگین نمره

10.5

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

استاد بدی نبود ما هیچی نمیفهمیدیم سر کلاسش


رشته های مرتبط

مهندسی برق

نقشه کشی

مهندسی نقشه برداری