فرشته سخایی

فرشته سخایی

4.2 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.6

نمره

4

امتحان

4.2

اخلاق

4

میانگین نمره

19

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی شیمی

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار