فروغ الزمان عقدایی

فروغ الزمان عقدایی

2.3 (10 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.4

نمره

2.5

امتحان

3.1

اخلاق

1.1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

حساس در حضور غیاب و زمان حضور در کلاس بعد از خودشان کسیو راه نمیدن


اخلاق خوبی ندارند وقتی وارد کلاس میشن فقط صحبت میکنند. اگر کسی دیر بیاد راه نمیده


رشته های مرتبط

اقتصاد آزمایشی

مدیریت بازرگانی

مدیریت ریسک و بیمه

مهندسی صنایع

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مدیریت مالی

زبان و ادبیات فارسی

علوم اقتصادی

اقتصاد