فروغ الزمان عقدایی

فروغ الزمان عقدایی

2.3 (10 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.4

نمره

2.5

امتحان

3.1

اخلاق

1.1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

حساس در حضور غیاب و زمان حضور در کلاس بعد از خودشان کسیو راه نمیدن

1398

اخلاق خوبی ندارند وقتی وارد کلاس میشن فقط صحبت میکنند. اگر کسی دیر بیاد راه نمیده

1398

رشته های مرتبط

اقتصاد آزمایشی

مدیریت ریسک و بیمه

مدیریت بازرگانی

علوم اقتصادی

اقتصاد

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

زبان و ادبیات فارسی

مهندسی صنایع

مدیریت مالی