فروغ الزمان عقدایی

استاد فروغ الزمان عقدایی

2.3 (10 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.4

نمره

2.5

امتحان

3.1

اخلاق

1.1

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

حساس در حضور غیاب و زمان حضور در کلاس بعد از خودشان کسیو راه نمیدن

سال 1398

اخلاق خوبی ندارند وقتی وارد کلاس میشن فقط صحبت میکنند. اگر کسی دیر بیاد راه نمیده

سال 1398

رشته های مرتبط

  • اقتصاد آزمایشی
  • مدیریت ریسک و بیمه
  • مدیریت بازرگانی
  • علوم اقتصادی
  • اقتصاد
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • زبان و ادبیات فارسی
  • مهندسی صنایع
  • مدیریت مالی
ثبت نام اساتید