آرزو عرب اف

آرزو عرب اف

2.3 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.5

نمره

2

امتحان

2

اخلاق

2.5

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

درباره استاد:

تألیف مقالات با عنوان‌های:
روحانی سمرقندی
فایز دشتستانی
داعی انجدانی
مغول‌ستیزی عطاملک جوینی در تاریخ جهانگشای
انسجام واژگانی در قصاید عبدالواسع جبلی
پایان‌نامه‌ها:
کارشناسی ارشد: فرهنگوارهٔ تحلیلی تشبیهات رمان کلیدر
دکتری: بررسی ویژگی‌های سبک بینابین با تکیه بر دیوان عبدالواسع جبلی
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر