بهاره پورداداش میری

بهاره پورداداش میری

5 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

h:

استاد واقعا بی نظیر و با اخلاق و بسیار با سوادی هستند.

8 ماه پیش

omid:

بسیار با سواد و خوش برخورد و رعایت کردن احترام دانشجو

8 ماه پیش

در صورت مشاهده تخلف در نظرات، با ما تماس بگیرید.