سیدفرج الله موسوی

سیدفرج الله موسوی

1.2 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1.3

امتحان

1

اخلاق

1.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

من ترم بهمن 99باهاشون برداشتم. تو مجازی. تدریسشون اینطوری بود که فقط میرفتیم سره کلاس که حضور زده بشه و تدریس رو از طریق ویس انجام میدادن و خودمون باید اونو گوش میکردیم. امتحانشون هم بد نبود.

1400

رشته های مرتبط

مهندسی برق

مدیریت صنعتی

مدیریت مالی