عباس شیعه

استاد عباس شیعه

2.8 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

3

امتحان

3

اخلاق

2.3

میانگین نمره

19.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • طراحی شهری
  • برنامه ریزی شهری
ثبت نام اساتید