ربابه سهندی طرق

ربابه سهندی طرق

2.9 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

1.5

امتحان

3

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نمره خودتونو میده بدون ارفاق درس هم درست نمیده و 3تا مثال تو کل کلاسش حل میکنه و سرش تو گوشیه

1397

رشته های مرتبط

مهندسی صنایع

مدیریت بازرگانی