سید عمیدالدین شهریاری

سید عمیدالدین شهریاری

4.1 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

2

نمره

5

امتحان

4.3

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق قدرت

مهندسی برق

مهندسی برق الکترونیک