سید عمیدالدین شهریاری

استاد سید عمیدالدین شهریاری

4.1 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2

نمره

5

امتحان

4.3

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق قدرت
  • مهندسی برق
  • مهندسی برق الکترونیک
ثبت نام اساتید