آزاده صحتی

آزاده صحتی

3.6 (10 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.6

نمره

3.6

امتحان

3.5

اخلاق

3.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی شیمی

مهندسی صنایع غذایی

مهندسی عمران

مهندسی مکانیک

حقوق