آزاده صحتی

استاد آزاده صحتی

3.8 (12 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.8

نمره

3.8

امتحان

3.7

اخلاق

3.9

میانه نمرات

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی صنایع غذایی
  • مهندسی عمران
  • مهندسی شیمی
  • حقوق
  • مهندسی صنایع
ثبت نام اساتید