نوری امیر

استاد نوری امیر

2.3 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

3

نمره

1.5

امتحان

1.5

اخلاق

3

میانه نمرات

20

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

  • مهندسی کامپیوتر
ثبت نام اساتید