خدیجه ایمانی

خدیجه ایمانی

5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بهنام:

اگر دنبال استادی می گردید که مثال زیاد ارائه بده حتماً پیشنهاد می شود.

2 سال پیش

در صورت مشاهده تخلف در نظرات، با ما تماس بگیرید.

دانشگاه های تدریسی

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی خدیجه ایمانی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد خدیجه ایمانی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.