حسام الدین دریلی قرجالار

حسام الدین دریلی قرجالار

4.6 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

3.5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی حسام الدین دریلی قرجالار در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد حسام الدین دریلی قرجالار را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.