جلال صولتی

استاد جلال صولتی

4.8 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.5

نمره

5

امتحان

4.8

اخلاق

5

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

عشقه

سال 1397

دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

  • مدیریت بازرگانی
  • میگروبیولوژی
  • میکروبیولوژی
  • دامپزشکی
ثبت نام اساتید