حسن خاکسار

استاد حسن خاکسار

2.8 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

3

امتحان

3

اخلاق

3

میانه نمرات

8

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • عمران حمل و نقل
ثبت نام اساتید