فاطمه محمدی گزستانی

استاد فاطمه محمدی گزستانی

2 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2

نمره

2

امتحان

2

اخلاق

2

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • معماری
ثبت نام اساتید

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی فاطمه محمدی گزستانی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد فاطمه محمدی گزستانی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.