احسان موسوی

استاد احسان موسوی

1.5 (11 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1.4

نمره

1.4

امتحان

1.4

اخلاق

1.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

در یک کلام. فوق الاده روی حضور غیاب خیلی حساسه حتما جلسه اول برید

سال 1398

رشته های مرتبط

  • مهندسي نفت
  • مهندسی نفت
ثبت نام اساتید