احسان موسوی

احسان موسوی

1.4 (10 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.4

نمره

1.4

امتحان

1.4

اخلاق

1.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

در یک کلام. فوق الاده روی حضور غیاب خیلی حساسه حتما جلسه اول برید


رشته های مرتبط

مهندسی نفت

مهندسي نفت