احمد موسوی

احمد موسوی

2.7 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

2.6

امتحان

2.1

اخلاق

4.1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بیشتر زمان کلاس رو داستان تعریف میکنند و کمی هم درس میدند. ولی خوب نمره میدند.


رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی برق قدرت

مدیریت صنعتی

مديريت بيمه