احمد موسوی

استاد احمد موسوی

2.7 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2

نمره

2.6

امتحان

2.1

اخلاق

4.1

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بیشتر زمان کلاس رو داستان تعریف میکنند و کمی هم درس میدند. ولی خوب نمره میدند.

سال 1397

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق الکترونیک
  • مهندسی برق قدرت
  • مهندسی برق
  • مدیریت صنعتی
  • مديريت بيمه
ثبت نام اساتید