--}} منوچهر شمسینی غیاثوند - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
منوچهر شمسینی غیاثوند

منوچهر شمسینی غیاثوند

1.5 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.3

نمره

1.3

امتحان

2.3

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی برق قدرت