محمد مسعود یزدانی فضل آبادی

استاد محمد مسعود یزدانی فضل آبادی

5 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • برق - مهندسی مخابرات
  • مهندسی برق
  • مهندسی برق الکترونیک
ثبت نام اساتید