مریم پازوکی

استاد مریم پازوکی

3 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.1

نمره

2.7

امتحان

2.9

اخلاق

3.3

اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق قدرت
  • کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی برق
  • آمار ریاضی
  • مهندسی برق الکترونیک
  • مهندسی مکانیک
ثبت نام اساتید