حمزه آبانگاه ازگمی

حمزه آبانگاه ازگمی

4.7 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.8

نمره

4.5

امتحان

4.7

اخلاق

4.8

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

چنتا سوال میده از بین همونا میاد، یه دونه تحقیق پنج نمره ای هم داره برای کمک به دانشجو


عااالی . 20 تت سئوال میده از همونا میاد اخلاق عالی وکیل دادگستری و بازنشسته ی ارتش با درجه سرهنگی


رشته های مرتبط

مهندسی برق قدرت

مهندسی برق

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی مکانیک