افتخاری صعادی عبدالحسن

افتخاری صعادی عبدالحسن

5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد افتخاری صعادی عبدالحسن را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.