فرشته ساحلی

استاد فرشته ساحلی

1.2 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

0.8

نمره

1.2

امتحان

1

اخلاق

1.8

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی پزشکی
  • مهندسى پزشكى
  • مهندسی برق
  • فیزیک هسته ای
ثبت نام اساتید