فاطمه اخلاصی

فاطمه اخلاصی

2.6 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1.5

نمره

2.5

امتحان

2.5

اخلاق

3.8

میانگین نمره

12.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

آب شناسی

مهندسی صنایع

مهندسی مکانیک

مهندسی کامپیوتر