--}} حمید نورعلیزاده - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
حمید نورعلیزاده

حمید نورعلیزاده

1.7 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.5

نمره

1

امتحان

1.5

اخلاق

1.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق