فاطمه اخلاصی

فاطمه اخلاصی

3.1 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.5

نمره

3

امتحان

3

اخلاق

4

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی فاطمه اخلاصی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد فاطمه اخلاصی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.