کوروش امیراصلانی تبریز

کوروش امیراصلانی تبریز

4.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

4

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

Aria:

استاد خوبیه

3 ماه پیش