محمدحسن جلال الدین ابیانه

محمدحسن جلال الدین ابیانه

0 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

0

نمره

0

امتحان

0

اخلاق

0

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

محمد:

استاد فوق العاده تو مخی ای هست

2 سال پیش