زمانی محمد صادق

زمانی محمد صادق

4.9 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

4.5

امتحان

5

اخلاق

5

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد زمانی محمد صادق را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.