سید مهدی الحسینی المدرسی

سید مهدی الحسینی المدرسی

3.4 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.9

نمره

3.1

امتحان

3.1

اخلاق

3.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی سید مهدی الحسینی المدرسی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سید مهدی الحسینی المدرسی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.