سیدعبدالرسول دادگر

سیدعبدالرسول دادگر

1.5 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.4

نمره

1.4

امتحان

1.4

اخلاق

1.6

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سیدعبدالرسول دادگر را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.