ایمان رحیمی آلوقره

ایمان رحیمی آلوقره

1.3 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

0.7

امتحان

2

اخلاق

1.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

Farzad:

تجربه یک فاجعه

5 ماه پیش