جلال ساجدی سابق

جلال ساجدی سابق

4.7 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.3

نمره

4.7

امتحان

4.7

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

علیرضا:

استاد روالیه

4 ماه پیش