محمدرضا نصیری سروی

محمدرضا نصیری سروی

3.2 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.5

نمره

2.8

امتحان

3

اخلاق

4.5

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر