زینب آزادی مطلق

زینب آزادی مطلق

0.9 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

0.6

نمره

1.2

امتحان

1

اخلاق

1

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

mohammadamani:

به هیچ وجه توصیه نمی شود

2 سال پیش

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی زینب آزادی مطلق در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد زینب آزادی مطلق را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.