یداله احمدی زاده تورزنی

یداله احمدی زاده تورزنی

4.3 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.8

نمره

3.8

امتحان

3.8

اخلاق

4.8

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد یداله احمدی زاده تورزنی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.