کتاب درباره ی جریمه

و.ای.لنین


حجم: 138 KB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب درباره حد کیریلوف -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب یادداشت هایی درباره جامعه شناسی حقوق عباس عبدی
کتاب مباحث درباره حقوق سید هاشم صاعد
مقاله یادداشت هایی درباره جامعه شناسی حقوق: مجموعه مقالات عباس عبدی
مقاله پژوهشی درباره جهت‌گیری تأثیر ساختار سازمانی و راهبردهای رقابتی بر عملکرد سازمان
جزوه راز هایی درباره زنان باربارا دی آنجلیس
مقاله تبيين رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و یادگيري سازمانی با چابکی سازمانی در اداره کل علی صابری
مقاله شیوه نگارش مقالات علمی و پژوهشی
کتاب جامعه شناسی فناوری‌های پزشکی عباس محمدی اصل
کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین الملل سید عباس پورهاشمی
کتاب کار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد دفترچه ی راهنما برای جامعه مدنی -ترجمه رضاناصحی
مقاله ارائه الگوی مناسب جهت پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات در کارخانجات خطوط تولید پیوسته با رویکرد مدل های تصمیم گیری و برنامه ریزی آرمانی فازی
کتاب مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی ویلیام گیتس
مقاله رابطه عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان
مقاله گامی به سوی عدالت: مجموعه مقالات (جلد اول) ناصر کاتوزیان
مقاله گامی به سوی عدالت: مجموعه مقالات (جلد دوم) ناصر کاتوزیان
مقاله مجموعه مقالات رأی دیوان بین المللی در قضیه سکوهای نفتی: دعوی ایران آمریکا زیر نظر جمشید ممتاز
مقاله رهیافت های نوین پیشگیری از جرم (جلد 3: مقالات) سید مهدی اعتمادی فر